Der nee.                                

Her e der ne.

Til høyre ser du Dagmar-husan. Her bodde Dagmar og deretter Roald m/ familie.

 

Datteren Turid bor her nå.

 

Kjell e stadig på besøk fra Bodø.

(Kjell & æ har norgesrekorden i roing t Galtåga. Vi rodd me Gjertbåten. Den va meget lettrodd og rask!!)

 

Under ser du i rekkefølge: Larsnauste, gammelbrygga og butikken.

Kurt Edvin har nå kjøp brygga og butikken som han restaurerer t kunstneratlie.