Myra                                    

T høyre ser du Lisjmyra.

Her bodde Tormod & Åse med ungan, inntil de bygde se nytt hus litt lenger ned mot Dalan.

 

Under t venstre ser du der Hanshytta lå. Den ble etter hvert så skrøpelig at Oddvar reiv den og bygde garasje på tomta.

 

Under t høyre ser du Eline-huset.

De e nå kjøpt a "utlændiga"