SEGLFJELL,    1999 (90x210cm)

                                        TILBAKE