Storlia                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

På skitur på Storlia i  påska 1973. Fra venstre æ, søster Randi, Jan Erik og Irene eller Dotti. Fotograf er Terje på tøfta.