Kurt Edvin Blix Hansen                     

Kurt e fra Tvervik, og begynte sin kunstkarriere med inspirasjon fra utsikten t Seglfjellet fra Blåsenborg som e berre omtrent 300 m fra Yttermoen. Her samler æ litt om Kurt Edvin med årene.

 -- Nyheter & annen info  -------------------------------------------------------------------------------

        

 

        Uti lia.                Arvingen       Atlieet på kaia    Utstilling i Bodø    Åpning Galleri Eftf

 

----------------------------------------------------------------------------------- Klikk på bildene for å få se større utgaver ------------------------------------------------------------------------------

Fundament 1999         Uten avklaring     Nattsyn

      Fundament                 Uten avklaring                                           Nattsyn

 Seglfjell               

            Seglfjell                  I'm angry!          NYE BILDER                      NYE BILDER                     NYE BILDER

Her e gammelbutikken Dagmar Rasch Eftf., som Kurt nå e i ferd med å restaurere til atlier.

Han har også overtatt gammelbrygga som også skal restaureres etter hvert som han får råd.

 

Så om 4-5 år regna æ med at vi kan se sommerutstillinger med kunst av Kurt og hans kollegaer fra inn og -utland, og innta kaffe og vaffelkaker på kunstnercafeen?

Kanskje Atlier Eftf er et egna navneforslag..