BEIAR NYTT       Høststemning på Tvervikkaia.                 INDEX

Øverst til venstre ser du Kaia i Tvervik fra Sjåviksvingen i nydelig høstvær lørdag 22.september 2001.

Til høyre ser du Pelle i full sving me å ta opp fortøyningstau å klargjør for vinteropplag for flytebryggan.

Under til høyre ser du nybåten t Terje på Tøfta. Det e vel like før han tar den opp i vinteropplag.

Til høyre ser du et statusbilde fra framdriften på kunstnerkomplekset t Kurt Edwin.

     

TILBAKE