ALBIR NYTT      Tor med hammern i Albir        TILBAKE             INDEX

Dette er en værrapport fra Albir, 3. mai 2002 kl 00.30.

Tor me hammern e på ferde. Det lyner og tordner nokka alldeles merkantilt, å i tillegg så silregna det.

 

På bildet under ser du et videoopptak av et av lynene tatt fra Albiråsen nå nettopp.

(Dette e blodfersk rapportering !!! )

 

 

TILBAKE