BILDEREPORTASJE

Kaffebesøk på kirkeplassen i Altea.

COSTA BLANCA