BILDEREPORTASJE

 Jalon-dalen

COSTA BLANCA    

                  TILBAKE                     

På de følgende sider vil du finne noen bilder fra

gjennom Jalon-dalen via Tarbena, deretter Callosa og hjem til Albir.

Her er vi kommet et stykke opp i lia i sørvestlig retning (mot Tarbena), og ser utover den frodige Jalon-dalen.

Til venstre skimter du Alcalali og litt lenger opp og til høyre byen Lliber., Du skimter også Middelhavet.