Søndags-rotur på Tvervikfjorden 1962.                     

Roy og meg på rotur ute på Tvervikfjorden. (Skulle vel på 'Gudrun II' eller 'Barna').