STEINGALTIA..

             

 

I 1989 ble jeg "steingal", kom hjem til Bodø, og startet sammen med Wilhelm Gros steinbedrift i Bodø. Vi hadde gleden av å sammen bygge opp steinbedrifter hvor vi produserte gravmonumenter og brukte marmor og granitt fra nord norske brudd. Først etablerte vi Norsk Naturstein a.s. i Bodø og deretter i Tromsø. I tillegg prøvde vi oss på et steinbrudd i Skjerstad som vi kjøpte da det gikk konkurs, men vi fant ingen driftsform som vi vurderte som lønnsom, og derfor solgte vi det videre til "Marmorkongen".

 

Norsk Naturstein, Valosen

 Det var en fantastisk givende periode å være  aktivt "steingal" og vi hadde mye moro og mye jobbing. Årsskiftet 1993/1994 var jeg utsatt for en arbeidsulykke hvor jeg skadet venstre fot stygt. Mens  jeg var på bedringens vei med dette, ble jeg plutselig rammet av hjerneslag. Jeg måtte lære meg alt på nytt igjen, .. alt fra å gå, og kontrollere andre fysiske og mentale funksjoner vi normalt ikke tenker på, måtte læres om igjen. Det var tøft, men du verden så mange små, store "seire" man fikk gleden av etterhvert som jeg mestret mer og mer. "Toppetasjen" fungerte imidlertid stadig godt hele tiden, og etter ca et halv års startet jeg opp igjen med å prøve å bli "steingal" igjen. Det viste seg etterhvert at det, av forskjellige grunner, ikke var mulig å fungere sammen på samme givende måte, og i 1994 sluttet jeg derfor aktivt i bedriften. Jeg eier fortsatt deler i bedriften og eiendommen på Valosen.

 

I Bodø hadde vi, utradisjonelt nok, to jenter i produksjonen. Berit og Jorunn, som du ser bilde av over.

 

TILBAKE