ALBIR.                         Video                   

Evje Skolekorps spiller på kirkesenteret i Albir!

Se andre fotomontasjer.