ALBIR, SPANIA                  Video                   

Årets julebasar avholdt på Kirkesenteret i Albir 2008.

Se andre fotomontasjer.