BODØ.                        Fotomontasje             

Utsikt fra takterrassen min i Albir søndag 9-okt 2005.

Se andre fotomontasjer.