COSTA BLANCA                        Video                   

Airbus-transporter sett fra Boing 737, 21.september 2009.

Se andre fotomontasjer.