NATTSYN,    1999 (30x180cm)

                                        TILBAKE